HỘI THẢO: ỨNG DỤNG CỦA NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Trong cuối tháng 7 sắp tới, Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến được mang tên: “Ứng dụng của ngành Khoa học dữ liệu trong thời đại số” để giúp các bạn có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn lĩnh vực này.