Logo Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

[KHẨN] ⚠️ KHẢO SÁT NHANH SỨC KHỎE SINH VIÊN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ⚠️

Thực hiện theo chỉ đạo của Thành uỷ TP.HCM và Thành Đoàn TP.HCM về việc thống kê tình hình sức khoẻ của toàn bộ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ cho sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19, được sự cho phép từ Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường đề nghị tất cả sinh viên trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM phải tham gia thực hiện “Khảo sát nhanh sức khoẻ của sinh viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19”