Chia sẻ từ cựu sinh viên đến tân sinh viên K2021

Lời đầu tiên, anh xin chúc mừng tất cả các em đã đậu vào trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM. Anh chúc mừng không phải vì hễ các em vào được đây là các em đều sẽ trở thành siêu nhân hay các em sẽ được học những chương trình đào tạo mà hễ cứ học là mặc nhiên sẽ giỏi. Mà anh chúc mừng là vì ít nhất các em đã có cơ hội hoà nhập vào một môi trường học tập đầy những ngôi sao, nơi mà các em có thể gặp được những quý nhân trong đời.