🤖 MINATHON 2022 – CUỘC CHIẾN KẾT THÚC 🤖

Chúng mình xin trân trọng chúc mừng những chiến binh đã ghi tên mình vào top 3 trong cuộc chiến atWare Minathon 2022, bao gồm:
🥇 Giải Nhất: nhóm Morbius – với sản phẩm [StacklocalFlow].
🥈 Giải Nhì: nhóm TN & HH – với sản phẩm [atWare Health].
🥉 Giải Ba: nhóm Thanos – với sản phẩm [Kilometrees].