HỘI THẢO: ỨNG DỤNG CỦA NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Trong cuối tháng 7 sắp tới, Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến được mang tên: “Ứng dụng của ngành Khoa học dữ liệu trong thời đại số” để giúp các bạn có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn lĩnh vực này.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

Hôm qua, thứ Năm ngày 15/4/2021 Đại diện trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG-HCM đã có buổi trao đổi và làm việc cùng với các lãnh đạo VNG tại hội trường B6 nhằm mục tiêu đi đến ký kết “Thỏa thuận hợp tác” giữa hai bên. Thỏa thuận hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho cả phía trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM và VNG.