NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)

NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) là Hội nghị Quốc tế lĩnh vực Điện tử, Thông tin, Khoa học Máy tính và các lĩnh vực liên quan được bảo trợ bởi IEEE, IEEE Vietnam và được tổ chức hằng năm bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) của Việt Nam.

CÙNG KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH BUNG XÕA HẾT MÌNH VỚI HỌI TRẠI HẰNG NĂM CỦA KHOA CSE

Một buổi sáng cuối tuần dậy sớm để thành “trại sinh CSE Connection” 💖
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau Khoác vai đi từ sáng tới đêm Hát lên như chưa từng được hát Vui nay thôi ai biết mai sau nhờ”
Còn rất nhiều thách thức đang chờ đón các bạn trại sinh trải nghiệm. Bung xõa lênnn nào anh em Máy tính ơi

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHO BAN TRUYỀN THÔNG – BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN – LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH  Bạn là sinh viên K2022 khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính hệ chính quy đại trà.  Bạn có niềm đam mê, yêu thích với công việc, hoạt động Đoàn TN, Hội SV.  Bạn…