Mức thu học phí năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO Về mức học phí dự kiến các bậc đào tạo năm học 2021-2022 Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các mức thu học phí dự kiến năm học 2021-2022 như sau: Quy định chung mức thu học phí: – Từ khoá 2019 bậc đại học…

Details