THÔNG TIN CHUNG

Bộ môn Công nghệ Phần mềm (Department of Software Engineering) là một trong năm bộ môn của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM. Bộ môn được thành lập năm 1989 và từng bước mở rộng cùng với sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực Công nghệ Phần mềm. 

Bộ môn Công nghệ Phần mềm góp phần đào tạo sinh viên và học viên cao học khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính, giúp họ hướng tới việc chuẩn bị tốt cho nhiều lựa chọn nghề nghiệp khi đã có một nền tảng lý thuyết vững chắc về Khoa học Máy tính cũng như những kĩ năng thực hành cần thiết trong lĩnh vực Công nghệ Phần mềm. Sinh viên tốt nghiệp bằng kỹ sư có thể lựa chọn những vị trí làm việc tốt như là một nhà phát triển phần mềm, phân tích yêu cầu, kiến trúc sư phần mềm, trưởng nhóm kỹ thuật hoặc kỹ sư phần mềm, … Sinh viên tốt nghiệp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ chắc chắn có thể theo đuổi con đường sự nghiệp của họ trong cả hai hướng học thuật lẫn trong công nghiệp liên quan đến Khoa học Máy tính cũng như chuyên ngành Công nghệ Phần mềm.

NHÂN SỰ

Từ khi thành lập, bộ môn Công nghệ Phần mềm đã phát triển về tầm vóc cũng như sức mạnh. Nhân sự hiện tại bao gồm 2 Phó Giáo sư, 3 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ. Ngoài ra còn có trên 10 nghiên cứu sinh và hàng chục học viên nghiên cứu tham gia các hoạt động học thuật và nghiên cứu của bộ môn. Bên cạnh đó, bộ môn cũng liên kết chặt chẽ với một số giảng viên mời giảng có uy tín từ các trường đại học trong và ngoài nước.

 

Danh sách nhân sự của bộ môn như sau:


STTHọ và tênChức vụ
1PGS. TS. Quản Thành ThơPhó Trưởng khoa
2PGS. TS. Bùi Hoài ThắngTrưởng Phòng Đào tạo
3TS. Nguyễn Văn Hiệp 
4TS. Lê Lam Sơn 
5ThS. Nguyễn Cao TríPhó Trưởng khoa
6ThS. Lê Đình Thuận 
7ThS. Trương Thị Thái Minh 
8TS. Trương Tuấn AnhChủ nhiệm bộ môn

Nghiên cứu sinh tham gia sinh hoạt học thuật, nghiên cứu tại Bộ môn:


STTHọ và tên 
1ThS. Lê Ngọc Kim KhánhNghiên cứu sinh
2ThS. Trương Thị Thái MinhNghiên cứu sinh
3ThS. Tôn Long PhướcNghiên cứu sinh
4ThS. Phạm Công ThiệnNghiên cứu sinh
5ThS. Nguyễn Trung ViệtNghiên cứu sinh
6ThS. Trần Công ViệtNghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh đã hoàn thành Luận án của Bộ môn:


STTHọ và tên
1TS. Nguyễn Thiên Bình
2TS. Huỳnh Tấn Khải