QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Bộ môn Hệ thống thông tin (HTTT) là một bộ môn lớn có tầm ảnh hưởng và truyền thống lâu đời trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ trong các ngành rộng Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, và Công nghệ thông tin thuộc khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM. Bộ môn có định hướng phát triển chuyên sâu về Hệ thống thông tin hiện đại, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học và kỹ thuật dữ liệu, An toàn thông tin,… trong công tác đào tạo cho các hệ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ cũng như trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,… giải quyết các bài toán lớn, thách thức của xã hội.

Tiền thân của bộ môn HTTT là bộ môn Cơ sở dữ liệu ra đời từ năm 1993 cùng với sự ra đời của khoa Công nghệ thông tin (nay là khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính), trường Đại học Bách Khoa TP. HCM và đổi tên thành Bộ môn Hệ thống thông tin (Department of Information Systems) từ năm 2006 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, và phản ánh đúng thế mạnh của bộ môn. Hiện nay bộ môn có 3 Phó giáo sư, 3 Giảng viên là tiến sỹ, 1 Giảng viên chính, 5 Giảng viên là thạc sỹ và 3 Giảng viên đang nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài.

LĨNH VỰC VÀ THÀNH TÍCH GIẢNG DẠY - NGHIÊN CỨU

Nhất quán với định hướng phát triển liên quan đến Hệ thống thông tin hiện đại, Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin, Kỹ thuật và khoa học dữ liệu, Bộ môn đã dẫn dắt trong công tác đào tạo liên quan đến các lĩnh vực chuyên sâu như: Khai phá dữ liệu (Data mining), Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics), Kho dữ liệu và trí tuệ kinh doanh (Data warehouse and business intelligence), Các hệ thống giao thông thông minh (Intelligent transportation systems – ITS), Tính toán di động (Mobile computing), An toàn thông tin (Information security). Bộ môn đã đào tạo hàng nghìn cử nhân, kỹ sư; hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ và các chuyên gia có năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy sáng tạo, đổi mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội cũng như yêu cầu đóng vai trò dẫn dắt, định hướng sự phát triển của ngành CNTT và Khoa học máy tính ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới. Nhiều cựu sinh viên từ bộ môn đã và đang nắm giữ những vị trí quan trọng, là những hạt nhân dẫn đầu trong lĩnh vực tại các công ty lớn, cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu và các trường đại học uy tín trong nước và khu vực.

Bộ môn là nơi đầu tiên trên cả nước đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin quản lý – MIS (từ năm 2007) và đang tiếp tục phát triển mạnh để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong công tác đào tạo đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cao về quản lý và chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp.

Bộ môn đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hệ thống thông tin, khoa học máy tính, bảo mật, khoa học dữ liệu, khai phá dữ liệu lớn,… với hàng trăm công bố khoa học đỉnh cao trên các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín, có hệ số ảnh hưởng lớn trong ngành và nhiều sản phẩm chất lượng đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Bộ môn đã đóng góp tích cực với vai trò là nhân tố chính trong việc xây dựng và đề xuất khung nghiên cứu trong định hướng phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh (smart city), áp dụng cho các thành phố lớn như TP. HCM, cũng như các chiến lược nghiên cứu phù hợp xu thế phát triển của công cuộc chuyển đổi số và cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

CÁC MÔN HỌC ĐANG PHỤ TRÁCH

NHÂN SỰ

Chủ nhiệm bộ môn

PGS. TS. Trần Minh Quang

pgs-ts-nguyen-thanh-binh
Giảng viên

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

CoChau
Giảng viên

TS. Võ Thị Ngọc Châu

Giảng viên

TS. Phan Trọng Nhân

ThayTrang
Giảng viên

TS. Lê Hồng Trang

ThayQuang
Giám đốc Thư viện Trường ĐHBK TP.HCM

GVC. ThS. Trần Quang

ThayTri
Giảng viên

ThS. Đặng Trần Trí

Phó BQL mạng

GV. ThS. Nguyễn Thanh Tùng

CoNguyet
Giảng viên

ThS. Trần Thị Quế Nguyệt

Giảng viên

ThS. Trương Quỳnh Chi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Ái Thảo