Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học Máy tính là một trong 5 bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), được thành lập từ khi Khoa mới thành lập vào năm 1993. 

Bộ môn phụ trách giảng dạy các một số nội dung liên quan đến cơ sở ngành Khoa học Máy tính và ngành Kỹ thuật Máy tính; tập trung chuyên sâu đào tạo và nghiên cứu các nội dung liên quan đến:

  • Trí tuệ nhân tạo
  • Các ứng dụng của học máy và học sâu
  • Xử lý ảnh số và thị giác máy tính
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
  • Toán cơ sở cho lĩnh vực Khoa học Máy tính và ứng dụng.
  • Lập trình, ngôn ngữ lập trình và ứng dụng.

Nhân sự của bộ môn

STTHọ và tênChức vụ
1PGS. TS. Huỳnh Tường NguyênTrưởng bộ môn
2TS. Nguyễn Hứa Phùng 
3TS. Lê Thành Sách 
4TS. Nguyễn An Khương 
5TS. Trần Tuấn Anh 
6TS. Nguyễn Đức Dũng 
7TS. Nguyễn Tiến Thịnh 
8ThS. Trần Ngọc Bảo DuyBí thư Đoàn Khoa
9ThS. Băng Ngọc Bảo Tâm 
10ThS. Trần Giang Sơn 
   

Các môn học đang phụ trách

Một số môn học bộ môn đang phụ trách ở bậc Đại học:

– Kỹ thuật lập trình (CO1027)

– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CO2003)

– Nguyên lý ngôn ngữ lập trình (CO3005)

– Cấu trúc rời rạc cho Khoa học Máy tính (CO1007)

– Mô hình hóa toán học (CO2011)

– Nhập môn Trí tuệ nhân tạo (CO3061)

và một số môn học tự chọn như: Phân tích thiết kế giải thuật, Đồ họa Máy tính, Xử lý ảnh và thị giác máy tính, Học máy, Lập trình Game, Phát triển ứng dụng trên Thiết bị di động, …