CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ TRUNG TÂM TRỰC THUỘC KHOA

 • PTN Tính toán hiệu năng cao
 • PTN Tính toán nâng cao
 • PTN HCMUT Renesas SuperH Lab
 • PTN An ninh mạng
 • PTN Trí tuệ nhân tạo
 • Trung tâm hợp tác nghiên cứu đổi mới và công nghệ HCMUT-UTS

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Các lĩnh vực nghiên cứu của khoa được tập hợp từ các nhóm nghiên cứu khác nhau đại diện cho các lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến trong các ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính. Cụ thể bao gồm:

 • Trí tuệ nhân tạo/Máy học
 • Khoa học dữ liệu
 • Ứng dụng Internet vạn vật (IoTs)
 • Hệ thống thông minh
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Bảo mật thông tin
 • An ninh mạng và mật mã
 • Đồ họa máy tính và Thị giác máy tính
 • Tính toán hiệu năng cao
 • Tính toán biên
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Quản lý mạng & Hệ thống
 • Hệ thống máy tính hiện đại
 • Ứng dụng hệ thống nhúng
 • Thiết kế vi mạch có sự hỗ trợ của máy tính (VLSI/CAD)

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính đã và đang phát triển để trở thành một trung tâm xuất sắc với những nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai phục vụ các ngành kỹ thuật chuyên sâu và nắm bắt cơ hội đổi mới trong thời đại công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng các phòng thí nghiệm chuyên sâu được trang bị tốt và đội ngũ giảng viên tận tâm. Các nhóm nghiên cứu của Khoa tham gia tích cực vào các chương trình nghiên cứu trong nước và quốc tế. Nhiều nhóm giữ vai trò, vị trí trung tâm, thực hiện các nghiên cứu liên ngành về ứng dụng khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính vào các lĩnh vực đời sống khác nhau. Cụ thể, các hợp tác rộng rãi, nghiên cứu chuyển giao cho lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, giao thông, y học và vật lý, v.v… Khoa cũng đã có nhiều đề tài nghiên cứu thành công với sự hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hàng năm, Khoa tích cực tham gia nhiều hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước. Đặc biệt Khoa tổ chức hội nghị quốc tế, hội thảo chuyên đề như SCSE, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, các đối tác doanh nghiệp, cũng như sự tham gia tích cực của các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên trong việc báo cáo, trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và các sản phẩm chuyển giao công nghệ.

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

 • Hệ thống quan trắc môi trường nước biển ở Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
 • Hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro môi trường không khí ở TpHCM dùng các cảm biến năng lượng thấp và dữ liệu viễn thám.
 • Hệ thống giám sát, phân tích tình hình giao thông đô thị.
 • Hệ thống tư vấn tự động trong các ứng dụng bất động sản.

CÁC ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính hiện có mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với nhiều doanh nghiệp, các học viện và trường đại học trong nước & quốc tế, chẳng hạn như các doanh nghiệp Renesas, KMS, VNG, Viettel, Hella, Nvidia, Xilinx, Cadence… các trường, viện quốc tế như UTS (Úc), ĐH Wollongong (Úc), UEC (Nhật), NUS (Singapore), v.v…

Để tìm hiểu thêm về các Công trình Nghiên cứu của Khoa, vui lòng truy cập tại đây.