🚀 NGÀY HỘI VIỆC LÀM CSE JOB FAIR 🚀 

“Ngày hội Việc làm CSE Job Fair” là sự kiện lớn nhất trong năm được tổ chức bởi Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với các Doanh nghiệp trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin.
Ngoài ra, Ngày hội còn cung cấp cho sinh viên tình hình phát triển của ngành Công nghệ thông tin, giúp sinh viên xây dựng và định hướng trong học tập và nghề nghiệp.

TIN HỌC VỤ

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

TIN TUYỂN DỤNG

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính cám ơn các doanh nghiệp đã đồng hành với các hoạt động của sinh viên