SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19

Với trái tim yêu nước và tinh thần quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, chúng tôi – những chiến sĩ của đội tình nguyện “PHẢN ỨNG NHANH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19” đang hết mình góp một phần công sức vào công cuộc chống dịch chung của cả nước.

Hãy cùng xem một ngày của các bạn sinh viên làm tình nguyện viên trong đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 có gì nhé!

TIN HỌC VỤ

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính cám ơn các doanh nghiệp đã đồng hành với các hoạt động của sinh viên