🚀 HỘI TRẠI HẰNG NĂM CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN – CSE CONNECTION 🚀 

“Hội trại hằng năm CSE CONNECTION” là một hoạt động thường niên chỉ dành riêng cho các sinh viên khoa KH&KT Máy tính của trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM, với mong muốn các bạn có thể mở rộng các mối quan hệ của bản thân như một hành trang trên con đường học tập sắp tới.cho sinh viên tình hình phát triển của ngành Công nghệ thông tin, giúp sinh viên xây dựng và định hướng trong học tập và nghề nghiệp.

TIN HỌC VỤ

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

TIN TUYỂN DỤNG

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính cám ơn các doanh nghiệp đã đồng hành với các hoạt động của sinh viên